banner
Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên,


10-5-2024

Công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023

5-2-2024

Thông báo chức danh, chữ ký của đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 18/1/2024 Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 28/QĐ-UBND  về việc điều động và bổ nhiệm bà Bạch Thị Mân- Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

26-1-2024

Thông tin báo chí về đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum năm 2023 được tổ chức từ ngày 29/11/2023 đến ngày 01/12/2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức.

16-11-2023

Tổ chức Đêm nhạc đường phố - Kon Tum Du ca 1

Vào lúc 19h30, ngày 18 tháng 03 năm 2023 tại Khu vực Phố Đêm, thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon tum tổ chức Đêm nhạc đường phố - Kon Tum Du ca 1

14-3-2023

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển

26-2-2023

Tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh vào Ngày 9 tháng 02 năm 2023

Lễ Kỷ niệm được tổ chức nhằm Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum qua 110 năm xây dựng và phát triển; Tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống của quê hương Kon Tum, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững; Quảng bá, giới thiệu mảnh đất và con người Kon Tum; những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh Kon Tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

19-1-2023

17-1-2023

Tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022

Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022 được tổ chức tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum từ ngày  15/11-18/11/2022. Trong khuôn khổ của Hội thi Cồng chiêng, xoang Hội thi  thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số cũng được tỉnh Kon Tum lồng ghép tổ chức.

14-11-2022

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Toàn ngành đã gặt hái được những thành công, trong đó có những điểm sáng quan trọng"

Chiều 15/7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cùng dự có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt.

19-7-2022

tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Kon Tum năm 2022

Từ ngày 30/05 đến 31/05/2022, Vụ Khoa học, Công nghệ, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và  Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Kon Tum.

1-6-2022

Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng “ năm 2022

Sáng 24/4, tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”; công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2025 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

25-4-2022

Danh mục các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 2022

Diễn đàn du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 2022 được tổ chức vào lúc 7h30, ngày 24/4/2022. Địa điểm: Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum. 

16-4-2022

Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 được tổ chức từ ngày 21 - 24/4/2022

Thực hiện Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kon Tum; Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Văn bản số 474-CV/TU ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022. Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 985/KH-UBND về tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022.

11-4-2022

Tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời tri ân những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

4-4-2022

Bộ VHTTDL hỗ trợ tỉnh Kon Tum xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa gắn với phát triển du lịch

Ngày 08/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3123/QĐ-BVHTTDL về tổ chức xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hóa gắn với phát triển du lịch và phóng sự truyền hình tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại tỉnh Kon Tum.

9-12-2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra sáng 24/11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cán cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành và nhân dân trong tỉnh nghiên cứu, học tập và làm theo.

24-11-2021

Dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.

17-11-2021

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Ngày 12/11/2021, Chính phủ ban hành Quyết định 1909 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Với quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa phải được đặt ngang hàng và phát triển hài hòa với kinh tế, chính trị, xã hội; bảo đảm yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế; thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ mới, hiện đại và biến đổi kinh tế - xã hội, con người do tác động của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng... Và, xây dựng và phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa giữ vai trò nòng cốt.

16-11-2021

LOGO VÀ SLOGAN DU LỊCH KON TUM

Ngày 27/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký Quyết định số 887/QĐ-UBND phê duyệt Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Kon Tum và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đối với Logo và Slogan Du lịch Kon Tum; triển khai xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng Logo và Slogan Du lịch Kon Tum, bộ nhận diện thương hiệu du lịch Kon Tum và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

11-11-2021

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo Kế hoạch số 59-KH/BTGTW ngày 14/9/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến tổ chức vào ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ chủ trì, chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc, bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

10-11-2021

Phát triển văn hóa nghệ thuật trong thời đại số

Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 và Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ hai năm 1948, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sắp được tổ chức sẽ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển ngành văn hóa.

10-11-2021

Hội nghị “ Chấn hưng văn hóa ”

75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm nay có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

10-11-2021

Tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid

9-11-2021

Chương trình nghệ thuật “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”

 Sáng ngày 03/10/2021, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kon Tum phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khởi quay chương trình nghệ thuật “San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”, chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội:youtube, facebooks, Zalo và Zingme.

3-10-2021

Trang sau
info THÔNG BÁO
 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 551 Số người online:
TNC Phát triển: