banner
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
18-6-2024
Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025” được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/7/2021.

 

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. Đối tượng truyền dạy là các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian, người thực hành di sản văn hóa cồng chiêng của các dân tộc: Ba Na, Gia Rai, Giẻ - Triêng, B’râu và Rơ Măm trên địa bàn tỉnh.Lớp tổ chức tại thành phố Kon Tum từ ngày 19/6/2024 - 28/6/2024; lớp tổ chức tại huyện Ngọc Hồi từ ngày 02/7/2024 - 11/7/2024; lớp tổ chức tại huyện Sa Thầy từ ngày 15/7/2024 - 24/7/2024.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân gian - NSƯT Phạm Chí Khánh, Nhà hát Tuồng Trung ương; Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mời một số nghệ nhân ưu tú của tỉnh Kon Tum thực hiện truyền dạy.  

Các lớp tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số tại địa phương; nâng cao kỹ năng chỉnh âm cồng chiêng cho chủ thể văn hóa, góp phần gìn giữ có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng trước những tác động của đời sống xã hội hiện đại. Từng bước khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

TBT
Số lượt xem:365
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 2226 Số người online:
TNC Phát triển: