banner
Thứ 7, ngày 1 tháng 4 năm 2023

16-3-2023

14-3-2023

6-1-2023

14-12-2022

14-12-2022

13-12-2022

13-12-2022

báo cao thanh tra 9 tháng năm 2022: /Uploads/files/b%c3%a1o%20cao%20thanh%20tra%209%20th%c3%a1ng%20n%c4%83m%202022.pdf

11-10-2022

Báo cáo phòng chống tham nhũng quý III năm 2022: /Uploads/files/B%c3%a1o%20c%c3%a1o%20ph%c3%b2ng%20ch%e1%bb%91ng%20tham%20nh%c5%a9ng%20qu%c3%bd%20III%20n%c4%83m%202022.pdf

11-10-2022

11-10-2022

14-9-2022

Ngày 01/7/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 958/STP-TTr, ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về việc phổ biến, triển khai Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

19-7-2022

22-6-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

20-4-2022

20-4-2022

20-4-2022

/Uploads/files/document%20(18)(1).pdf

14-3-2022

/Uploads/files/KH%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20KH%2035%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20-%20(ok).pdf

8-2-2022

Trang sau
info THÔNG BÁO
 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 70973 Số người online: