banner
Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành VHTTDL
20-5-2024
TBT
Số lượt xem:288
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 598 Số người online:
TNC Phát triển: