banner
Thứ 2, ngày 25 tháng 9 năm 2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

17-7-2023

15-9-2022

23-6-2022

22-6-2022


11-5-2022

9-5-2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh muc ̣thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên đia ḅàn tỉnh Kon Tum

10-2-2022

 Quy trình lĩnh vực Văn hóa

30-11-2020

 Phụ lục danh mục TTHC

21-4-2020

 Quyết định

21-4-2020

 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 7091 Số người online:
TNC Phát triển: