banner
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 được tổ chức từ ngày 21 - 24/4/2022
11-4-2022
Thực hiện Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Kon Tum; Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Văn bản số 474-CV/TU ngày 01 tháng 4 năm 2022 về việc tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022. Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 985/KH-UBND về tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022.

Diễn đàn là dịp để các doanh nghiệp lữ hành và địa phương trao đổi, chia sẻ thông tin để phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới; trong đó tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, văn hóa và con người của địa phương nhằm tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn, gia tăng lượng khách đến với Kon Tum. Đồng thời thực hiện hưởng ứng các hoạt động năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022. Giới thiệu những chương trình, sản phẩm, khu vực tiềm năng kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư vào tỉnh Kon Tum. Trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường du lịch, tạo điều kiện cho du lịch Kon Tum phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Kon Tum nói riêng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.
Việc tổ chức đảm bảo tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, tạo hiệu ứng tốt về hình ảnh du lịch của địa phương. Công tác tổ chức trang trọng, đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đã được phê duyệt trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia, phối hợp chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.
THÔNG TIN VỀ DIỄN ĐÀN
1. Chủ đề: “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”.
2. Thời gian: 04 ngày, từ ngày 21 - 24/4/2022 (chưa tính ngày đi-về).
3. Quy mô: Cấp quốc gia.
4. Địa điểm tổ chức: Thành phố Kon Tum và các huyện, tỉnh Kon Tum.
5. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
6. Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Quỹ Hỗ trợ Phát triển du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
THÀNH PHẦN THAM DỰ DIỄN ĐÀN:
1. Khách mời ngoài tỉnh: Lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; Lãnh đạo các địa phương gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Phước, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi và các tỉnh khu vực Tây Nguyên; Các nhà khoa học, chuyên gia, các tập đoàn, nhà đầu tư và các doanh nghiệp du lịch trong cả nước; đại diện các hãng hàng không; Phóng viên Báo, Đài Trung ương.
2. Khách mời trong tỉnh: Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tập đoàn, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; các tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý, các khu, điểm du lịch, đơn vị lữ hành và các khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao trở lên trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan báo, đài của địa phương.
CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN “DU LỊCH KON TUM - TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG”.
- Thời gian: 07h30” - 12h00”, ngày 24/4/2022.
- Địa điểm: Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các đại biểu Bộ, ngành, địa phương, tỉnh Kon Tum; nhà đầu tư và doanh nghiệp; cơ quan truyền thông, báo chí và các đại biểu được mời tham dự Diễn đàn.
* Nội dung:
- Công bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030([1]).
- Thảo luận về tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch tỉnh Kon Tum; các giải pháp để xây dựng sản phẩm, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh thu hút khách tới Kon Tum; ký kết các thỏa thuận hợp tác, đầu tư. Công bố và giới thiệu Logo và slogan Du lịch tỉnh Kon Tum “ Trải nghiệm Văn hóa - Khám phá thiên nhiên”.
+ Về ký kết giữa tỉnh Kon Tum với các Doanh nghiệp, nhà đầu tư nói chung, du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh([2]): Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị nội dung và biên bản ký kết.
 + Về ký kết giữa các doanh nghiệp, liên kết địa phương, liên minh hợp tác du lịch: Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và biên bản ký kết.
- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC DIỄN ĐÀN
1. Lễ đón nhận Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm Cao 875 lịch sử tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: 08h00”, ngày 21/4/2022.
- Địa điểm: Tại Hội trường chung, Khu hành chính huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.
2. Hội thảo khoa học nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022) (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: 08h00, ngày 22/4/2022.
- Địa điểm: Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng - Tỉnh ủy Kon Tum.
3. Tổ chức chương trình Famtrip khảo sát, giới thiệu đầu tư, xây dựng tour, tuyến du lịch; kết nối với các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP (Có kế hoạch riêng)
Dự kiến tổ chức thành 02 chương trình khảo sát, cụ thể:
3.1. Chương trình khảo sát, giới thiệu các khu vực tiềm năng để tìm hiểu cơ hội đầu tư về du lịch trên địa bàn tỉnh
- Thời gian: Từ ngày 21/4/2022 đến 23/4/2022.
- Thành phần tham gia: Các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; các đơn vị truyền thông trung ương và địa phương.
- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh và các đơn vị liên quan.
3.2. Chương trình Famtrip khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch; kết nối với các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP
* Đoàn 1: Tổ chức khảo sát, giới thiệu, xây dựng tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022 tại các huyện Ia H’Drai - Sa Thầy - Ngọc Hồi, Đăk Glei - Tu Mơ Rông, cụ thể: Khu làng chài lòng hồ thủy điện Sê San 4; Khu di tích Chư Tan Kra, Vườn quốc gia Chư Mom Ray (thác 7 tầng, Khu cứu hộ động vật, vườn lan); Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Cột mốc quốc giới 3 biên Việt Nam - Lào - Campuchia, làng Văn hóa Đăk Răng; Ngục Đăk Glei; tham quan Vườn sâm Ngọc Linh, khu di tích căn cứ Tỉnh ủy và một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương.
- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei và Tu Mơ Rông; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan.
* Đoàn 2: Tổ chức khảo sát, giới thiệu, xây dựng tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022, tại thành phố Kon Tum - Đăk Hà - Đăk Tô - Kon Rẫy - Kon Plông, cụ thể: Di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Bảo tàng tỉnh, Nhà thờ Gỗ, Chùa Bác Ái, Chủng viện Kon Tum, Nhà rông Kon Kơ Lor, Cầu treo Kon Kơ Lor; Di tích Điểm cao 601; Di tích chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; Làng Văn hóa du lịch Kon Brăp Du, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Epic Spa; Hồ Đăk Ke, Thác Pa Sỹ, Chùa Khánh Lâm, Tượng Đức Mẹ Măng Đen, Làng văn hóa du lịch Kon Pring, Ê ban Farm, Hồ Đam Ri và một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương.
- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy và Kon Plông; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan.
4. Họp báo về Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”
- Thời gian: Từ 13h30” - 14h00” ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương.
- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum.
5. Tọa đàm sau Chương trình Famtrip khảo sát, giới thiệu đầu tư, xây dựng tour, tuyến du lịch; kết nối với các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP
- Thời gian: Từ 14h00” - 15h00” ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Sảnh Bamboo, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các tập đoàn, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương.
- Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
-Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Trung tâm hỗ trợ xúc tiến đầu tư tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan.
6. Tổ chức khai mạc bay Khinh khí cầu chào đón khách du lịch đến Kon Tum và kích cầu du lịch năm 2022([3])
- Thời gian: 15h00” - 16h00” ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Khu hành chính tỉnh, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các đại biểu tham dự Diễn đàn, các doanh nghiệp, khách du lịch và người dân hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch 2022.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan  phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các thành phần liên quan.
7. Tổ chức tiệc chiêu đãi Chào mừng Diễn đàn
- Thời gian: 16h00” - 19h00”, ngày 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại Sảnh Pơ Lang, Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Đại biểu các Bộ, ngành Trung ương; các địa phương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh Kon Tum; tập đoàn, nhà đầu tư, doanh nghiệp; các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương và các thành phần liên quan.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các thành phần liên quan.
8. Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh
 - Thời gian: Từ 08h00” ngày 22/4/2022 đến 16h00” ngày 24/4/2022.
- Địa điểm: Tại Khách sạn Indochine, thành phố Kon Tum.
- Thành phần: Các tổ chức, doanh nghiệp địa phương.
- Nội dung: Tổ chức thành 04 không gian trưng bày, cụ thể:
+ Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố;
+ Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh;
+ Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu;
+ Không gian trưng bày kết nối với các doanh nghiệp du lịch giới thiệu các tour, tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh; Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa trên địa bàn tỉnh; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh và các doanh nghiệp có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
9. Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 (có Kế hoạch riêng)([4])
- Tên gọi: Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.
- Quy mô: Cấp tỉnh.
- Thời gian, địa điểm: Bắt đầu lúc 19h30”, ngày 23/4/2022 tại Quảng trường 24/4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
- Chỉ đạo tổ chức: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
(Tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn và thời tiết dự phòng phương án tổ chức tại Hội trường huyện Đăk Tô)
10. Giải Dù lượn mở rộng huyện Sa Thầy (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 22/4/2022 đến 23/4/2022.
- Địa điểm: Tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
 
CÁC HOẠT ĐỘNG SAU DIỄN ĐÀN
 1. Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các hoạt động quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022 (có Kế hoạch riêng)
            - Thời gian: Từ ngày 24/4/2022 đến 26/4/2022 (Khai mạc Hội chợ lúc 17h00 ngày 24/4/2022).
- Địa điểm: Tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
2. Tổ chức du lịch Caravan từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kon Tum (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 25/4/2022 đến 26/4/2022.
- Địa điểm: Trải nghiệm Vườn sâm tại xã Măng Ri, tham quan Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum, hồ Ba Khen - Long Tro và các điểm tham quan khác trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh.
3. Đăng cai tổ chức giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia cúp Sâm Ngọc Linh Kon Tum năm 2022 (VTF MASTERS 500-1- SAM NGOC LINH KON TUM CUP 2022) (có Kế hoạch riêng)
- Thời gian: Từ ngày 25/4/2022 đến 02/5/2022.
- Địa điểm: Tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
……………………………………………..


([1]) Văn bản số 392/TCDL-KHTC ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Tổng cục Du lịch.
([2]) Sungroup, FLC, Vingroup, Vietnam Airlines… và các nhà đầu tư xin chủ trương khảo sát, lập quy hoạch, ý tưởng dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.
([3]) Nguồn kinh phí xã hội hóa.
([4]) Thường trực Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương tại Văn bản số 2449-CV/VPTU ngày 17/3/2022.

TBT
Số lượt xem:1261
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 2368 Số người online:
TNC Phát triển: