banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024

17-7-2023

9-5-2022

9-5-2022

9-5-2022

Ngày 27/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1247/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án "Tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tumgiai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

14-4-2022

Tải văn bản

12-4-2018

Tải văn bản

12-4-2018

Tải văn bản

12-4-2018

info THÔNG BÁO
 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 2502 Số người online:
TNC Phát triển: