banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Lấy ý kiến: Đề án Tổ chức Liên hoan các nhóm âm nhạc dân tộc khu vực Tây Nguyên
25-12-2023
File Công văn lấy ý kiến: /Uploads/files/22_12%20%20SVHTTDL%2c%20CV%20Gop%20y%204%20t%e1%bb%89nh%20du%20thao%20%c4%91%e1%bb%81%20%c3%a1n%20Li%c3%aan%20hoan%20c%c3%a1c%20nh%c3%b3m%20nh%e1%ba%a1c%20T%c3%a2y%20Nguy%c3%aan.pdf

File dự thảo: /Uploads/files/21_12%204%20t%e1%bb%89nh%20DT%20%c4%90%e1%bb%81%20%c3%a1n%20Li%c3%aan%20hoan%20%c3%a2m%20nh%e1%ba%a1c%20T%c3%a2y%20Nguyen.doc
TBT
Số lượt xem:368
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 2411 Số người online:
TNC Phát triển: