banner
Chủ nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2023
Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29-12-2022
Quyết định số 780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

File Quyết định: /Uploads/files/Quy%e1%ba%bft%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20ban%20h%c3%a0nh%20B%e1%bb%99%20ch%e1%bb%89%20s%e1%bb%91%20%c4%91%c3%a1nh%20gi%c3%a1%20Chuy%e1%bb%83n%20%c4%91%e1%bb%95i%20s%e1%bb%91%20c%e1%bb%a7a%20c%c3%a1c%20c%c6%a1%20quan%20nh%c3%a0%20n%c6%b0%e1%bb%9bc%20tr%c3%aan%20%c4%91%e1%bb%8ba%20b%c3%a0n%20t%e1%bb%89nh%20Kon%20Tum.pdf
TBT
Số lượt xem:321
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2609 Tổng số người truy cập: 6784 Số người online:
TNC Phát triển: