banner
Thứ 2, ngày 4 tháng 3 năm 2024
Chọn đơn vị thực hiện gói thầu quay phim tư liệu về lễ mừng nước giọt của dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao) năm 2023 (gửi: Quý công ty, đơn vị thực hiện công tác truyền thông)
17-4-2023

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SVHTTDl, ngày 13 tháng 4 năm 2023 về tổ chức nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn lễ mừng nước giọt của dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum


 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện gói thầu: Quay phim phim tư liệu phục vụ công tác bảo tồn di sản văn hóa lễ mừng nước giọt của dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

TT Tên tài sản Thời lượng Số lượng Ghi chú
01 Đĩa DVD phim tư liệu phục vụ công tác bảo tồn di sản văn hóa lễ mừng nước giọt của dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 40 phút 02 đĩa DVD  
  Tổng cộng   02  
         
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mời quý Công ty, đơn vị tham gia cung cấp sách gửi bảng báo giá về Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum (Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình), Tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh Kon Tum, Phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum trước ngày 19/4/2023 qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp

* File văn bản: /Uploads/files/Th%c6%b0%20m%e1%bb%9di%20quay%20phim%20t%c6%b0%20li%e1%bb%87u%20l%e1%bb%85%20m%e1%bb%abng%20n%c6%b0%e1%bb%9bc%20gi%e1%bb%8dt%20c%e1%bb%a7a%20d%c3%a2n%20t%e1%bb%99c%20Ba%20Na%20(nh%c3%b3m%20R%c6%a1%20Ngao)%20t%e1%bb%89nh%20Kon%20Tum.pdf
TBT
Số lượt xem:879
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 96 Số người online:
TNC Phát triển: