banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 3 năm 2024
Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 địa bàn tỉnh Kon Tum
5-4-2022
Ngày 17 thàng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 724/KH-UBND về Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2022 và Văn bản số 1576/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 3 năm 2022 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2021 về triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành, Văn bản số 465/BVHTTDL-TCDL ngày 17 tháng 02 năm 2022 về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2, Văn bản số 597/BVHTTDL-TCDL ngày 25 tháng 02 năm 2022 về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xác định lộ trình, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng bước mở cửa, hồi phục ngành Du lịch Kon Tum đảm bảo thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, qua đó khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; xây dựng các giải pháp đồng bộ hỗ trợ thực chất, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp từng bước phục hồi, phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, từng bước định vị thương hiệu du lịch Kon Tum thông qua các sản phẩm du lịch “Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên” và là điểm đến “Du lịch an toàn, thân thiện, mến khách”. Nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa thu hút khách du lịch quay trở lại Kon Tum.
                Yêu cầu các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch quốc tế và nội địa phải đảm bảo tuyệt đối các quy định, điều kiện về phòng, chống dịch và các tiêu chí về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các văn bản của Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo của địa phương. Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa khôi phục phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch”, giữ gìn an toàn cho khách du lịch, nhân viên phục vụ và cộng đồng.Cập nhật thường xuyên các chủ trương, chỉ đạo của trung ương, tỉnh và cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, phương án phục vụ khách du lịch phù hợp. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình đón tiếp, phục vụ khách và công tác phòng chống dịch. Có phương án xử lý các tình huống kịp thời.
                Lộ trình triển khai: (giai đoạn 1) từ ngày 15 tháng 3 năm 2022: Tổ chức các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, điều kiện để đón khách du lịch quốc tế khi được Chính phủ cho phép mở cửa lại toàn bộ các hoạt động du lịch. Các hoạt động du lịch tổ chức theo các quy định cấp độ dịch của tỉnh. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh. (Giai đoạn 2) từ Quý II năm 2022 trở đi: Dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn dịch COVID-19. Triển khai kế hoạch đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình, quy định của Chính phủ, tập trung vào các thị trường du lịch trọng điểm, có độ bao phủ vắc xin cao và kiểm soát tốt dịch bệnh.
               Các nhiệm vụ, giải pháp: Đảm bảo an toàn tại các điểm đến và khách du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu mới của thị trường; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến hình ảnh “Kon Tum - An toàn, thân thiện, mến khách”. Tổ chức và tham gia các sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch, quảng bá sâu rộng hình ảnh du lịch Kon Tum. Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón khách du lịch quốc tế.
                Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai phương án đón khách du lịch quốc tế trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn triển khai “phương án đón khách du lịch quốc tế trong tình hình bình thường mới” đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh phổ biến, quán triệt các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong hoạt động du lịch và yêu cầu doanh nghiệp có cam kết thực hiện; chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo, hướng dẫn về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản chỉ đạo chung của tỉnh trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý trong tình huống có khách, nhân viên là F0, F1. Tiếp tục triển khai Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Chuẩn bị và triển khai chương trình truyền thông quảng bá điểm đến du lịch Kon Tum đối với các thị trường và phân khúc khách thí điểm triển khai nhằm phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

TBT
Số lượt xem:1826
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Ấn tượng Kon Tum (28-2-2019)
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 2782 Số người online:
TNC Phát triển: