banner
Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2024

21-11-2023

17-7-2023

Ngày 16/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trưng bày bảo tàng ngoài trời (lần 2)

14-4-2022

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

12-4-2018

Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tải văn bản

12-4-2018

QĐ ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum

Tải văn bản

12-4-2018

V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản

12-4-2018

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

10-11-2016

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản

10-11-2016

info THÔNG BÁO
 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEOS
TRANG THÔNG TIN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà A, Trung tâm hành chính  hội nghị tỉnh Kon Tum, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0260.3862538 ; Fax: 0260.3861497; Email: svhttdl@kontum.gov.vn.
2610 Tổng số người truy cập: 511 Số người online:
TNC Phát triển: