Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Quyết định
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
 Tiêu ĐềThể LoạiNgày Tạo 
QĐ ban hành KH thực hiện CT số 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,việc tangQuyết định10/08/2018Tải Xuống
QĐ về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BVHTTDL tính đến ngày 31/01/2018Quyết định10/08/2018Tải Xuống
QĐ về việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực TDTT...Quyết định10/08/2018Tải Xuống
Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về quy chế tổ chức lễ tang dối với CB, CC, VC và Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định03/11/2016Tải Xuống
Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND v/v ban hành quy định mức thưởng đối với VĐV, HLV tỉnh Kon Tum đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao...Quyết định03/11/2016Tải Xuống
QĐ số 46/2015/QĐ-UBND v/v ban hành quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa",...Quyết định03/11/2016Tải Xuống
Quyết định Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon TumQuyết định23/01/2015Tải Xuống
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết