Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Văn hóa
    Đăng Nhập
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
BoVHTTDL
COVID19
du lich kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

ĐẢNG ĐÃ VÀ SẼ ĐƯA DÂN TỘC ĐẾN PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

   89 mùa Xuân trước, một sự trùng hợp ngày sinh của Đảng (3-2-1930), với mùa Xuân của dân tộc, sự kiện đó càng làm cho mùa Xuân trở nên có ý nghĩa hơn. Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang, sánh vai với các nước phát triển và các dân tộc văn minh trên thế giới.

   Gần chín thập niên đi qua với bao gian khổ, hiểm nghèo, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta vùng dân đập tan xiềng xích  nô lệ, đưa Cách mạng tháng Tám tới thành công. Tiếp đó, Đảng là ngọn cờ trí tuệ dẫn dắt Nhân dân ta xây dựng, bảo vệ và cũng cố chính quyền cách mạng non trẻ tiến hành hai cuộc trường chinh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” và 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 105 năm thành lập
tỉnh Kon Tum.                         Ảnh Lê Lâm
   Sau chiến tranh, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong cuộc hành trình vạn dặm, dù trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, dù bên cạnh những thành tích lớn còn có nhưng sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta đã không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo đất nước không ngừng. Chính vì mực tiêu và lý tưởng đó mà qua 32 năm đổi mới (1986-2018) đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhờ đổi mới, Việt Nam đã đón và tận dụng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học, từng bước trưởng thành trên con đường phát triển được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ghi nhận như một hình mẫu của nền kinh tế chuyển đổi có nhiều thành công trong phát triển và giảm nghèo. Theo công bố báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB) có tên “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam”  ghi nhận: “Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người”.
   Thế và lực của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới đã tăng lên rất nhiều. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ với 185 nước trong tổng số 193 nước của Liên hợp quốc; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả các châu lục; tham gia vào 70 tổ chức quốc tế, khu vực; hợp tác nhiều mặt với các nước tạo sự tin cậy, tranh thủ được nguồn lực để phát triển đất nước, sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
   Trong năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thế giới phức tạp, khó lường, mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thiên tai, bảo lũ do biến đổi khí hậu. Bằng ý chí, sức mạnh với những nổ lực của toàn Đảng, toàn dân và những giải pháp tích cực của Chính phủ, năm qua đất nước ta đạt được nhiều thành tựu, năm 2018 tăng trưởng GDP đạt 6,8%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tưu phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trậ tự xã hội, nâng caao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
   Năm 2019, Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đó chỉ tiêu về GDP tăng 6,6-6,8 %. Để nổ lực hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
   Mùa Xuân nối tiếp những mùa Xuân. Những chuyển động tốt đẹp trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm gần đây, minh chứng hùng hồn Đảng vẫn là nguồn sáng trí tuệ của dân tộc ta trong hành trình lịch sử. Điều nổi bật thấm sâu đáy tim mỗi người dân yêu nước là lòng biết ơn Đảng đã khôn khéo tài tài tình chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt lên giông tố trong bối cảnh tình hình quốc tế cực kỳ khó khăn và phức tạp. Giữ vững thế ổn định chính trị, duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội, ổn định an ninh-quốc phòng. Lịch sử sẽ ghi công cho thế hệ học trò trung thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh và càng vô cùng biết ơn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã dày công tạo dựng, rèn luyện nên một Đảng vẹn toàn trí dũng luôn luôn trung thành với lợi ích của dân tộc, của giai cấp.
   Lẽ đương nhiên, để đi tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đâu chỉ có hoa thơm và trái ngọt. Thực tiễn lịch sử phát triển của nhân loại đã cho thấy, không có con đường nào chỉ có thuận lợi mà không có khó khăn, hay nói cách khác-không bao giờ có con đường đầy hoa hồng. Bởi vậy, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được một số kết quả; tích cực trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Để giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu lý tưởng của Đảng trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII về): “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, cùng với đó, là các Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7, 8 khóa XII. Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm…Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát; kiểm soát tổ chức Đảng; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính chị xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
   Đón xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng ta 89 mùa Xuân, 129 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Min, mỗi đảng viên của Đảng, mỗi người dân của nước Việt Nam anh hùng nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập, và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại để góp sức xây dựng Tổ quốc ngày càng hùng cường, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
VT
Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 27/02/2019 Lượt xem : 827
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email Kontum
Website liên Kết