Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > XDNSVHGĐ
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
2:37 CH | 10/11/2016

Kế hoạch thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Tải văn bản

2:34 CH | 10/11/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020" năm 2016

Tải văn bản

2:26 CH | 10/11/2016

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải văn bản

4:30 CH | 03/11/2016
4:29 CH | 03/11/2016

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết