Tổ chức Đêm nhạc đường phố - Kon Tum Du ca 1
14-3-2023
Vào lúc 19h30, ngày 18 tháng 03 năm 2023 tại Khu vực Phố Đêm, thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon tum tổ chức Đêm nhạc đường phố - Kon Tum Du ca 1
Tổ chức Đêm nhạc đường phố - Kon Tum Du ca 1
CT
TBT  
Số lượt xem:1121