Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Thông tư
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
 Tiêu ĐềThể Loại Ngày Tạo
TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn WushuThông tưTải Xuống03/12/2018
TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thaoThông tưTải Xuống03/12/2018
TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Đấu kiếm thể thao Thông tưTải Xuống03/12/2018
TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ Thông tưTải Xuống03/12/2018
TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao Thông tưTải Xuống03/12/2018
TT quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném Thông tưTải Xuống03/12/2018
V/v triển khai thực hiện Thông tư Số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2018 Thông tưTải Xuống19/11/2018
Thông tư 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bànThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & SnookeThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, LặnThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn KarateThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của CP...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn TaekwondoThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn Cầu lôngThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 về Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đìnhThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịchThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 về Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa,...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 về Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2017 về Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vậtThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2016 của BTC về quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009... Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ nphí trong lĩnh vực điện ảnhThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn;...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 181/2016/TT-BTC ngày 07/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt NamThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng phụ nữ Việt NamThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc giaThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa... Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 15/2012/TT-BVHTTDL; TT số 07/2012/TT-BVHTTDL....Thông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hộiThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải tríThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 08/2015/TT-BVHTTDL ngày 23/10/2015 Quy định HĐ của Đội chiếu phim lưu động thuộc TT Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc TT điện ảnh tỉnh, TP...Thông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 01/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/03/2015 QĐ về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại các giải TTQTThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 Quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyệnThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 88/2008/TT-BVHTTDL, TT 17/2010/TT-BVHTTDL, TT 3/2013/TT-BVHTTDLThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL ngày 4/12/2014 QĐ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của BVHTTDLThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thaoThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của BVHTTDL Thông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/05/2015 ban hành TTLT về việc QĐ mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên nganh thư việnThông tưTải Xuống04/09/2015
Thông tư 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL ngày 26/06/2015 HD bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTTThông tưTải Xuống07/08/2015
Thông tư 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30/12/2014 QĐ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày triển lãm...Thông tưTải Xuống09/02/2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết