Bạn đang ở :   Văn Bản Pháp Luật > Thông tư
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
 Tiêu ĐềThể Loại Ngày Tạo
Thông tư 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bànThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & SnookeThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, LặnThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn KarateThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của CP...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn TaekwondoThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn Cầu lôngThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 về Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đìnhThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịchThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 04/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 về Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa,...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 về Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động...Thông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư 02/2017/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2017 về Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vậtThông tưTải Xuống10/08/2018
Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2016 của BTC về quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009... Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ nphí trong lĩnh vực điện ảnhThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn;...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư 260/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 181/2016/TT-BTC ngày 07/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt NamThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu...Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan bảo tàng phụ nữ Việt NamThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 163/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Lịch sử quốc giaThông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư số 159/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa... Thông tưTải Xuống03/01/2017
Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 15/2012/TT-BVHTTDL; TT số 07/2012/TT-BVHTTDL....Thông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hộiThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải tríThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 08/2015/TT-BVHTTDL ngày 23/10/2015 Quy định HĐ của Đội chiếu phim lưu động thuộc TT Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc TT điện ảnh tỉnh, TP...Thông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 01/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/03/2015 QĐ về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại các giải TTQTThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2014 Quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyệnThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 88/2008/TT-BVHTTDL, TT 17/2010/TT-BVHTTDL, TT 3/2013/TT-BVHTTDLThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL ngày 4/12/2014 QĐ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của BVHTTDLThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thaoThông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của BVHTTDL Thông tưTải Xuống25/10/2016
Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/05/2015 ban hành TTLT về việc QĐ mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên nganh thư việnThông tưTải Xuống04/09/2015
Thông tư 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL ngày 26/06/2015 HD bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TDTTThông tưTải Xuống07/08/2015
Thông tư 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30/12/2014 QĐ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày triển lãm...Thông tưTải Xuống09/02/2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết