Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Văn Hóa
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

44.Cấp giấy phép thành lập VP đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài taị VN

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức quảng cáo nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" của UBND tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đặt Văn phòng đại diện.

Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc 238 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Từ 7h30' - 11h00' và 13h30' - 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiết sót thì cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (trong thời gian 03 ngày làm việc).

Bước 3: Theo phiếu hẹn tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" của UBND tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thời gian: Từ 7h30' - 11h00' và 13h30' - 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký (theo mẫu);

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Các giấy tờ quy định như: Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương và Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(b) Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức (Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài).

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả:

Giấy phép.

Lệ phí:

Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

 ( Đơn mẫu )

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 08/11/2016 Lượt xem : 209
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết