Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Văn Hóa
    Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

42.Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện quảng cáo.

Địa chỉ: 238 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Thời gian: Từ 7h30' - 11h00' và 13h30' - 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Bước 2: Cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiết sót thì cán bộ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp không đồng ý với các nội dung trong hồ sơ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu nội dung cần chỉnh sửa (trong thời gian 5 ngày làm việc).

Bước 3: Theo phiếu hẹn tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "một cửa" của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian: Từ 7h30' - 11h00' và 13h30' - 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày lễ, tết)

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo;

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.

b) Số lượng hồ sơ: (01) bộ.

Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả:

Văn bản trả lời.

Lệ phí:

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo.

 ( Đơn mẫu )

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 08/11/2016 Lượt xem : 251
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết