Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Văn Hóa
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

40.Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hóa TT và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hóa TT và Du lịch hoặc nhận qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1). Quyết định thành lập thư viện;

(2). Đơn đăng ký hoạt động thư viện (theo mẫu);

(3). Nội quy của thư viện

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch.

Kết quả:

Giấy chứng nhận.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện (Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện).

- Nội quy mẫu thư viện (Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thành lập, tổ chức thành lập thư viện phải đăng ký hoạt động với với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.

- Nghị định của Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện.

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003

 ( Đơn mẫu ) ( Nội quy mẫu )

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 08/11/2016 Lượt xem : 214
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết