Bạn đang ở :   Thủ tục Hành chính > Văn Hóa
    Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

39.Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đich kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

 

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức có văn hóa phẩm là các loại phim của các cơ quan, tổ chức hoặc phim hợp tác cung cấp dịch vụ làm phim cho nước ngoài chưa được công bố, phổ biến; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị giám định văn hóa phẩm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giám định văn hóa phẩm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định.

Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần,

số lượng hồ sơ:

A. Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (mẫu đơn ký hiệu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012.

(2) Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc).

(3) Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(4) Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.

B. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời gian giải quyết:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định. Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu văn hóa phẩm.           

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết quả:

Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu.

Lệ phí:

1. Các loại ấn phẩm

1.1 Sách, báo, tạp chí các loại (Cuốn/tờ): 10.000đồng

1.2 Tranh in, ảnh, lịch các loại (Cuốn/tờ): 20.000đồng

1.3 Các loại ấn phẩm khác (Tác phẩm): 5.000đồng

2. Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu

2.1 Phim truyện có độ dài đến 100 phút (Tập): 50.000đồng

2.2 Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên (tập): 80.000đồng

2.3 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút (Tập): 20.000đồng

2.4 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên (Tập): 40.000đồng

2.5 Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử) (Tập): 20.000 đồng

3.Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu

3.1 Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất (Tác phẩm): 10.000 đồng

3.2 Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ (Tác phẩm): 50.000 đồng

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Mẫu đơn ký hiệu BM.GĐ ban hành kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2012).

Yêu cầu, điều kiện

thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Vắn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2012.

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm. Có hiệu lực từ ngày 04/01/2007.

 ( Đơn mẫu )

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 08/11/2016 Lượt xem : 237
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết