Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
10:35 SA | 15/09/2015

Ngày 14/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về dẩy mạnh phát triển Du lịch

10:19 SA | 15/09/2015

Ngày 20/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc Xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích lịch sử Làng kháng chiến Xốp Dùi

Hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL
9:41 SA | 04/09/2015

Ngày 10/8/2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ về việc triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

ự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015 tại Hà Nội
5:14 CH | 06/08/2015

 

Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm thông tin thống kê
2:52 CH | 16/06/2015

Ngày 12/6/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 186/QĐ-SVHTTDL về việc ban hành Danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban hành kèm theo Quyết định này có Danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 và 55 biểu mẫu thống kê chủ yếu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5:08 CH | 05/06/2015
Rút kinh nghiệm và đề xuất tổ chức các sự kiện Liên hoan Văn hóa Dân gian
9:25 SA | 03/06/2015

Ngày 26/5/2015, phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 743/SVHTTDL-NVVH về việc rút kinh nghiệm và đề xuất tổ chức các sự kiện Liên hoan Văn hóa Dân gian gửi các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố.

Thông báo tuyển sinh năng khiếu bóng chuyền nữ và cử tạ nam - nữ
3:56 CH | 27/05/2015

 Thông báo tuyển sinh năng khiếu bóng chuyền nữ và cử tạ nam - nữ.

8:13 SA | 21/04/2015

Ngày 9/4/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 94/QĐ-SVHTTDL, ngày 02/4/2015 về Quy chế quản lý, sử dụng, cung cấp, cập nhật thông tin Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức tang lễ
7:43 SA | 21/04/2015

Tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Kon Tum

More Articles...
Trang 3 trong 6Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết