Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
9:07 CH | 16/02/2016

Ngày 02/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016

8:31 SA | 03/02/2016

Mời tham gia góp ý Dự thảo Hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng VHTT thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

4:03 CH | 27/01/2016

Mời tham gia góp ý Kế hoạch Truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2:36 CH | 20/01/2016

Công văn số 33/SVHTTDL-NVDL, ngày 14/01/2016 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh

1:34 CH | 19/01/2016

Công văn số 41/SVHTTDL-NVDL, ngày 15/01/2016 về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển Du lic tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 (lần 2)

10:12 SA | 02/12/2015

Ngày 12/11/2015, Cục Văn hóa cơ sở ban hành thể lệ số 729/TL-VHCS về Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

4:47 CH | 01/12/2015

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác chuẩn bị tổ chức "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016

4:41 CH | 01/12/2015

Ngày  23/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2766/UBND-KTN về việc chấn chỉnh các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ

8:22 SA | 23/11/2015

Kế hoạch số 1285/KH-UBND ngày 29/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1:58 CH | 18/11/2015

Tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

More Articles...
Trang 2 trong 6Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết