Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
10:12 SA | 02/12/2015

Ngày 12/11/2015, Cục Văn hóa cơ sở ban hành thể lệ số 729/TL-VHCS về Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

4:47 CH | 01/12/2015

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác chuẩn bị tổ chức "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016

4:41 CH | 01/12/2015

Ngày  23/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2766/UBND-KTN về việc chấn chỉnh các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ

8:22 SA | 23/11/2015

Kế hoạch số 1285/KH-UBND ngày 29/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1:58 CH | 18/11/2015

Tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10:35 SA | 15/09/2015

Ngày 14/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về dẩy mạnh phát triển Du lịch

10:19 SA | 15/09/2015

Ngày 20/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc Xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích lịch sử Làng kháng chiến Xốp Dùi

Hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL
9:41 SA | 04/09/2015

Ngày 10/8/2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ về việc triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

ự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về tham gia Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015 tại Hà Nội
5:14 CH | 06/08/2015

 

Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm thông tin thống kê
2:52 CH | 16/06/2015

Ngày 12/6/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 186/QĐ-SVHTTDL về việc ban hành Danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban hành kèm theo Quyết định này có Danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 và 55 biểu mẫu thống kê chủ yếu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

More Articles...
Trang 2 trong 5Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết