Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
2:23 CH | 28/12/2016
9:58 SA | 08/07/2016

Ngày 07/7/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 625/SVHTTDL-DSVH về việc góp ý Đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

3:46 CH | 20/06/2016

Ngày 15/6/2016, Sở VHTTDL đã báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 gửi Bộ VHTTDL, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

10:15 SA | 20/04/2016

Ngày 19/4/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 334/SVHTTDL-NVTDTT về việc xin ý kiến đóng góp Dự thảo Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016 -2020

2:02 CH | 12/04/2016

Ngày 11/4/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 310/SVHTTDL-XDNSVHGĐ về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức tổng kết 15 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 - 2015

9:07 CH | 16/02/2016

Ngày 02/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016

8:31 SA | 03/02/2016

Mời tham gia góp ý Dự thảo Hướng dẫn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng VHTT thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

4:03 CH | 27/01/2016

Mời tham gia góp ý Kế hoạch Truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2:36 CH | 20/01/2016

Công văn số 33/SVHTTDL-NVDL, ngày 14/01/2016 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh

1:34 CH | 19/01/2016

Công văn số 41/SVHTTDL-NVDL, ngày 15/01/2016 về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển Du lic tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 (lần 2)

More Articles...
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết