Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
XÂY DỰNG NẾP SỐNG VH & GĐ

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

   Xác định công tác Gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành  năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu BCĐ công tác Gia đình tỉnh và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẩn tiếp tục triển khai các Kế hoạch dài hạn của UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich về công tác gia đình. Đặc biệt là các Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ban hành theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 26/02/2013; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Qua một năm triển khai, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quan tâm phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố, công tác Gia đình đã đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thành công  chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Kon tum.
   Công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng được Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số.
Ở cấp tỉnh, đã thực hiện 50 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe loa cổ động, treo 100 băng rôn trên các tuyến đường trong nội thành thành phố Kon Tum. Biên tập, in sang 38 băng đĩa, in và phát 2000 áp phích, 15.000 tờ gấp nhân Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) cho các huyện, thành phố.
   Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 với chủ đề “Gia đình -  nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” và chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2017) được triển khai tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực thu hút sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư tới vấn đề bạo lực trong gia đình; tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện tốt những nội dung của Luật phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức của xã hội và đấu tranh với các hành vi bạo lực trong gia đình, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng các gia đình – tế bào của xã hội ngày càng ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh.
   Tổ chức thành công Hội thi Gia đình hạnh phúc tỉnh Kon Tum năm 2017 ( từ ngày 21- 23/6/2017) với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” Phối hợp với Đài truyền thanh – Truyền hình tỉnh, báo Kon Tum đưa các tin, bài, phóng sự liên quan đến các hoạt động về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai về giáo dục đạo đức lối sống gia đình trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đăng trên tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở các nội dung liên quan đến công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
   Ngoài các hình thức trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình với các hoạt động chuyên môn của ngành; với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt trong công tác tuyên truyền đưa văn hóa về cơ sở, tổ chức Tuyên truyền bằng xe loa cổ động trên các tuyến đường  thành phố Kon Tum:  Ngày Quốc tế hạnh phúc(20/3) , Tháng hành động  quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) ; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11), chiếu các bộ phim truyện, phim tài liệu, xây dựng các kịch bản múa, hát, tiểu phẩm về chủ đề gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình biểu diễn phục vụ cho nhân dân tại các xã, thôn (làng) trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng tuyên truyền các gương tốt, việc tốt, kinh nghiệm, mô hình hay về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ như: Tổ chức ngày chạy Olympic toàn tỉnh vì sức khỏe toàn dân với 30.618 tham gia, tổ chức Hội thao nhân kỷ niệm 71 năm truyền thống ngành thể dục thể thao với 140 vận động viên tham gia. Tổ chức cho các em thi vẽ tranh về chủ đề gia đình, phòng chống bạo lực gia đình tại một số trường trên địa bàn tỉnh.
   Ở cấp huyện, thành phố, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các xã, phường, thị trấn, các mô hình biện pháp triển khai có hiệu quả, chuyển tải kinh nghiệm thực hiện, giới thiệu các mô hình hiệu quả và điển hình tiên tiến. Tổ chức tọa đàm, giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với hơn 900 đại biểu là hội viên các câu lạc bộ và các gia đình tiêu biểu xuất sắc tham dự. Tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động như: Sinh hoạt quần chúng với hơn 4000 buổi; Sinh hoạt câu lạc bộ 87 buổi; hoạt động văn hóa, văn nghệ 51 buổi; Tuyên truyền trên sóng FM, đài truyền hình địa phương: 460 lượt phát sóng. Thực hiện 27 buổi tuyên truyền trên xe loa cổ động, treo 145 băng rôn tại các huyện, thành phố.
   Xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình về Gia đình và PCBLGĐ ở cơ sở,trong năm đã tiếp tục xây dựng và hỗ trợ nghiệp vụ cho 20 CLB phòng, chống bạo lực gia đình thuộc 6 mô hình Can thiệp, phòng chống bạo lực gia đình tại các huyện Đak Hà, Kon Rẫy, Đak Glei và Kon Ploong. Trong năm qua, tổng số vụ bạo lực năm 2017 giảm so với năm 2016 ; nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ; hình thức bạo lực xảy ra chủ yếu là bạo lực tinh thần và bạo lực thân thể ; có những trường hợp có biểu hiện dễ dẫn đến bạo lực đã được tuyên truyền, vận động, giải thích và nhắc nhở kịp thời. Biện pháp xử lý đối với người gây bạo lực gia đình chủ yếu là góp ý trong cộng đồng dân cư đưa ra xử lý, không có vụ bạo lực nào đưa ra xử lý hình sự.
   Về giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình vàChương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tỉnh Kon Tum”, Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua vận động xây dựng, Đến nay, trên toàn tỉnh có 52 CLB về gia đình (CLB gia đình hạnh phúc, CLB gia đình bền vững, CLB Phòng, chống bạo lực gia đình). Các huyện đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục liên quan đến việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình tuyên truyền trên loa phóng thanh của thôn, tổ dân phố, xã phường trên địa bàn tỉnh. Trong  trang tin địa phương của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện phát những tin, phóng sự  “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. Kết quả, đã có 6.700 lượt sinh hoạt quần chúng được tuyên truyền lồng ghép, 1.300 lượt sinh hoạt đoàn thể có truyền thông về đạo đức lối sống gia đình, 3.500 lượt phát sóng trên đài FM các địa phương có lồng ghép nội dung tuyên truyền.
   Triển khai nhiều biệp pháp để từng bước thực hiện các chỉ tiêu chiến lược phát triển Gia đình Việt Namđến năm 2020 tầm nhìn 2030:Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, hạnh phúc bền vững, kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thực hiện đẩy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo theo quy định.Kết quả 90% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về Gia đình, thực hiện cam kết loại trừ bạo lực trong gia đình; 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức; giảm từ 10% hộ gia đình có bạo lực gia đình so với năm 2016; hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội giảm 10% so với năm trước; tỉ lệ tảo hôn giảm 10% so với năm 2016. 73% Hộ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH; 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, không phân biệt giới tính; 95% hộ gia đình thực hiện chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo ông, bà, chăm sóc cha, mẹ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.95% hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi xã hội; 95%  hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai; tăng 10% hộ gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ so với 2016.
   Nhìn chung trong năm 2017, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác gia đình có những chuyển biến tích cực và đồng bộ. Công tác truyền thông về gia đình tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Các hoạt động trọng điểm của công tác gia đình thu hút được sự quan tâm cũng như tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và mục tiêu xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc ngày càng được nâng lên.
   Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của công tác Gia đình chưa đúng tầm, một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương còn xem nhẹ công tác Gia đình, PCBLGĐ. Ở những nơi này, nguồn lực đầu tư và hiệu quả thực hiện cho công tác Gia đình, PCBLGĐ còn thấp.  Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên thay đổi, trong đó có một số cán bộ chưa thật sự quan tâm đối với công tác Gia đình, PCBLGĐ. Nhận thức của một số bộ phận nhân dân chưa cao, tâm lý “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại  do đó bạo lực gia đình vẫn xảy ra và việc lên án, can thiệp hành vi bạo lực gia đình còn gặp nhiều khó khăn.  Công tác lập sổ ghi chép và ghi chép vào sổ về PCBLGĐ chưa được triển khai đồng bộ tại các đơn vị xã, phường, thị trấn. Số liệu thống kê chưa được cập nhật thường xuyên, việc đánh giá, xác định về bạo lực gia đình chưa chính xác dẫn đến việc tổng hợp, báo cáo thường kỳ không đảm bảo tiến độ thời gian và tính chính xác.
   Để khắc phục những khó khăn hạn chế nêu trên, trong năm 2018, thiết nghĩ cấp ủy và chính quyền, đoàn thể các cấp cần có sự quan tâm phối hợp, nghiên cứu xây dựng cụ thể kế hoạch triển khai đồng bộ các kế hoạch dài hạn của UBND tỉnh ở mỗi địa phương, coi trọng công tác tuyên truyện vận đông quần chúng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Gia đình, thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, thực hiện tốt luật phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống gia đình trong mỗi Gia đình và ở địa bàn dân cư, thực hiện tốt các chỉ tiêu phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, làng tổ dân phố văn hóa, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt các chương trình kế hoach, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương nhằm từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.
                                                               Bài viết: Trương Xuân Nhật.
                                                              Trưởng phòng XDNSVH&GĐ
Đăng bởi : Nguyễn Thái Sơn Ngày đăng : 05/02/2018 Lượt xem : 568
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết