Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Văn hóa
    Đăng Nhập
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
BoVHTTDL
COVID19
du lich kon tum
VBPL_KonTum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

15 hồ sơ cá nhân được trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

 Ngày 05/10/2020, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Kon Tum đã tiến hành cuộc họp, bỏ phiếu kín thống nhất xét chọn 15 hồ sơ/ 44 hồ sơ có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ III - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trình Hội đồng cấp Bộ xét duyệt.

          Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III - năm 2021 do UBND tỉnh Kon Tum quyết định thành lập và thủ tục xét tặng được căn cứ theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

       Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III năm 2020 là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Danh sách Nghệ nhân trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”  trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Ba - năm 2021 do Phòng Quản lý Di sản Văn hóa cung cấp

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị (huyện, xã, phường)

Loại hình

1

A Lêr

Làng Kon Hơ Ngo Kơ Tu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

- Nghệ thuật trình diễn dân gian (Cồng chiêng, múa xoang)

2

A Khul

Làng Kon Hơ Ngo Kơ Tu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu cồng chiêng)

3

A Plung

Thôn Kon Kơ La – Đăk Pxi – Đăk Hà – Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu, truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc Xơ Đăng (đàn Ting Ning, Tơ Rưng)

4

Y Der

Thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Múa xoang và truyền dạy múa xoang)

5

A Ôi

Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum.

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Diễn tấu Cồng Chiêng và thổi Tà Vẩu).

6

A Huynh

Làng Kon Sơ Lak 2, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh đàn  ting ning)

7

Y Gáih

Làng Kon Túc, xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tập quán xã hội, tín ngưỡng dân gian (nghi lễ và các phong tục tập quán)

8

Y Brai

Thôn 1 (Kon Túc), xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Ngữ văn dân gian (dân ca)

9

Y Nía

Làng Kon Bỉ, xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Ngữ văn dân gian (dân ca)

10

A Bich

Thôn Kon Xơ Mluh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh cồng chiêng)

11

Y Ber

Thôn Kon Xơ Mluh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tri thức dân gian  (Làm gốm truyền thống)

12

A Rĭe

Thôn 5 (Kon Cheo Leo), thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- Nghệ thuật trình diễn dân gian (đánh cồng chiêng)

- Trí thức dân gian (Chỉnh âm cồng chiêng)

13

Y Trieng

Thôn 5 (Kon Cheo Leo), thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Ngữ văn dân gian (dân ca)

14

A Phương

Thôn 12 (Kon Sơ Lak 2), xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Tri thức dân gian (Chế tác nhạc cụ đàn Tơ Rưng)

15

A Chêu

Thôn Đăk Chờ, xã Ngok Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Tri thức dân gian (Làm nhà rông truyền thống của dân tộc Xơ Đăng)


Tin, Trần Lâm

Đăng bởi : Trần Lâm Ngày đăng : 08/10/2020 Lượt xem : 474
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Email Kontum
Website liên Kết