Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Văn hóa
    Đăng Nhập
BoVHTTDL
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
VĂN HÓA

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”làm việc tại...

   Ngày 30/10/2017, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do đồng chí Nguyễn Hải Trung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum, đồng thời trực tiếp kiểm tra tại huyện Đăk Hà và xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà).

   Đợt kiểm tra lần này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014, của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triên văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về văn hóa; Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nội dung thiết thực hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trong việc thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.., giải quyêt được những vướng mắc còn tồn đọng trong đời sống văn hóa xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
   Thay mặt BCĐ “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Sở VH,TT&DL tỉnh Kon Tum – Cơ quan Thường trực BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh – báo cáo kết quả công tác triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực đạt được đến tháng 9/2017:  Tổng  số gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa là 100.823/120.105 chiếm tỷ lệ 84%; có 680/874 khu dân cư đăng ký xây dựng và giữ vững khu dân cư văn hóa, tỷ lệ 77,8%; 10/10 huyện, thành phố tổ chức lễ phát động xây dựng  xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị với 100% đơn vị xã phường toàn tỉnh đăng ký; có 749/970 đơn vị đăng ký xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đạt 77,2%; phong trào tập luyện TDTT của quần chúng Nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ, hàng năm dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao tăng 1-2%; toàn tỉnh có 43/102 nhà văn hóa xã phường, thị trấn, đạt tỉ lệ 41%, có 785/874 khu dân cư nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, nhà Rông...
   Trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nếp sống văn hóa công sở, lồng ghép với các phong trào khác để tăng hiệu quả. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao. Triển khai các hoạt động tuyên truyền đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Đưa chỉ tiêu việc thực hiện phong trào vào Nghị quyết của cấp uỷ Đảng và các chương trình phát triển văn hóa-xã hội của địa phương, các ngành. Tăng cường sự quản lý, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương. Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, sự tích cực, chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo.
   Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hải Trung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an đã ghi nhận những kết quả hết sức tích cực của tỉnh Kon Tum đã đạt được về triển khai Phong trào và đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện Phong trào, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và nâng cao mức hưởng thụ đời sống của nhân dân.
Tin - Ảnh: Văn Phát – Nguyễn Đang

 

Đăng bởi : Nguyễn Thái Sơn Ngày đăng : 30/11/2017 Lượt xem : 1076
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
VBPL_KonTum
Website liên Kết