Đăng Nhập
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
BoVHTTDL
COVID19
du lich kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức

 Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng xét tuyển viên chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo danh sách tổng hợp kết quả xét tuyển và dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.

 DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo sô: 42 /TB-SVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị dự tuyển

Đối tượng ưu tiên

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

(Điểm phỏng vấn + điểm ưu tiên)

Dự kiến trúng tuyển

Ghi chú

1

 Lê Đức Cường

12/9/1987

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

 

71

 

71

Trúng tuyển

 

2

Nguyễn Hải Đăng

08/10/1996

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

 

85

 

85

Trúng tuyển

 

3

Nguyễn Nhật Nam

22/5/1988

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

4

Nguyễn Trọng Vỹ

20/9/1991

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

 

81,7

 

81,7

Trúng tuyển

 

5

 Phạm Công Danh

09/04/1977

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

 

80

 

80

Trúng tuyển

 

6

Nguyễn Văn Hưng

22/10/1986

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

7

Vũ Thị Oanh

28/5/1986

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

 

95

 

95

Trúng tuyển

 

8

Y Rinh

20/3/1995

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

9

Nguyễn Thị Thiện

16/7/1993

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

Con thương binh

80

05

85

Không trúng tuyển

 

10

Nguyễn Văn Trí

08/08/1990

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

 

80

 

80

Trúng tuyển

 

11

Nguyễn Quang Tuyến

26/6/1987

Bảo tàng – Thư viện tỉnh

 

70

 

70

Trúng tuyển

 

12

Hoàng Thị Thu Hà

30/4/1995

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

13

A Lâm

03/9/1987

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

 

67,5

 

67,5

Trúng tuyển

 

14

Đỗ Thị Bích Luyến

20/7/1990

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

15

Y Nhíp

08/3/1992

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

 

72

 

72

Trúng tuyển

 

16

Y Nhơn

03/12/1987

Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh

 

70

 

70

Trúng tuyển

 

17

Nguyễn Quốc Lê Anh

23/11/1989

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

65

 

65

Không trúng tuyển

 

18

Hồ Thị Thu Hằng

07/01/1987

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

19

Phạm Thị Minh Huệ

18/9/1994

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

20

Nguyễn Thị Hồng Khoa

10/10/1995

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

85

 

85

Trúng tuyển

 

21

Nguyễn Thị Tuyết Mai

06/9/1996

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

31

 

31

Không trúng tuyển

 

22

Vũ Trần Hoài Thương

13/01/1990

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

86,5

 

86,5

Trúng tuyển

 

23

Đỗ Thiên Trang

22/10/1992

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

88

 

88

Trúng tuyển

 

24

Bùi Thanh Lâm

22/8/1987

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh

 

 

 

 

 

Không tham gia phỏng vấn

                                                                (theo Thông báo sô: 42 /TB-SVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Đăng bởi : Trần Lâm Ngày đăng : 08/10/2020 Lượt xem : 585
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Email Kontum
https://dichvucong.kontum.gov.vn/
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Website liên Kết