Đăng Nhập
BoVHTTDL
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”

 Ngày 12/6, Cục Văn hóa cơ sở ban hành Thể lệ số 390/TL-VHCS phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 31/7/2019. Nơi nhận tác phẩm 86A Ngõ III Lê Văn Hưu, Thành phố Hà Nội.

Các tác phẩm dự thi tập trung thể hiện các nội dung sau: Tuyên truyền về kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần vào "Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới"; tuyên truyền gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; tuyên truyền việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của người dân ở vùng nông thôn, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;….Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.

Chi tiết Thể lệ cuộc thi (mời tải nội dung)

Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở, địa chỉ: số 86A, ngõ III, Lê Văn Hưu, thành phố Hà Nội chậm nhất đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và kinh mời các nghệ sĩ, nhà mỹ thuật chuyên và không chuyên tham gia.

Đăng bởi : Trần Lâm Ngày đăng : 03/07/2019 Lượt xem : 430
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Website liên Kết