Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA THANH TRA CÁC SVHTT&DL CỤM 10 TỈNH TÂY NGUYÊN-ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2018

   Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 04/4/2018, tại Hội trường Sở VH,TT&DL tỉnh Kon Tum với sự có mặt của thành viên Cụm thi đua Thanh tra các Sở VH,TT&DL Cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên - Đông Nam Bộ. Đồng chí Phạm Thị Trung – Giám đốc Sở VH, TT&DL Kon Tum  tham dự và chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

   Tại Hội nghị, thay mặt Cụm thi đua số V – 10 tỉnh Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, Thanh tra Sở VH,TT&DL Kon Tum báo cáo kết quả hoạt động thanh tra của các thành viên trong Cụm và triển khai công tác thi đua Thanh tra chuyên ngành VH,TT&DL năm 2018. Theo đó, kết quả thi đua năm 2017, Thanh tra Sở VH,TT&DL tỉnh Tây Ninh nhận Cờ thi đua của  Bộ VH,TT&DL; các tập thể Thanh tra các Sở VH,TT&DL: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai nhận Bằng khen của Bộ VH, TT&DL; ngoài ra Bộ VH,TT&DL, Chánh Thanh tra Bộ Vh,TT&DL còn tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cá nhân làm công tác Thanh tra Cụm đã có thành tích trong hoạt động thanh tra năm 2017.

Thực hiện Ký kết giao ước thi đua công tác Thanh tra Sở VH,TT&DL Cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ năm 2018.

   Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua năm 2018, Cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, thông qua Dự thảo quy chế hoạt động thi đua của Cụm;trong đó quy định nguyên tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Cụm; quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ làm việc của Cụm thi đua. Theo đó, điều hành hoạt động thi đua năm 2018 của Cụm do Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng; Thanh tra Sở Văn hoá, Thê thao và Du lịch tỉnh Gia Lai làm Cụm phó và 08 thành viên (là Thanh tra Sở VHTT&DL, Sở VHTT của 08 tỉnh còn lại). Trên cơ sở thống nhất các nội dung thảo luận, Hội nghị đã thực hiện ký kết giao ước thi đua công tác Thanh tra Sở VH,TT&DL Cụm thi đua 10 tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, gồm các nội dung chủ yếu sau:
   Tổ chức hoạt động phong trào thi đua năm 2018 đối với toàn thế cán bộ, công chức của đơnvị vớinội dung: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, thi đua xây dựng bảo vệ tố quốc.
   Tăng cường sự phối họp giữa Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở và các cơ quan liên quan hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2018.
   Tích cực chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác Thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần xây dựng ngành Văn hoá, Thế thao và Du lịch ngày càng ổn định, phát triển.
   Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch có phẩm chất: Tận tuỵ, trung thực, gương mẫu, chí công vô tư.
   Nâng cao năng lực hiệu quả công tác của cán bộ, công chức Thanh tra. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong Cụm.
   Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
   - 100%  Thanh tra các Sở VH,TT&DL, Sở VH,TT trong Cụm thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
   - 100% Thanh tra các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở VH,TT trong Cụm xây dựng kế hoạch phong trào thi đua; đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua đến các đơn vị thành viên trong Cụm.
   - 100% Thanh tra các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở VT,TT trong Cụm thi đua phát động phong trào có ít nhất 01 sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra.

                                         Tin-ảnh: Nguyên Kon

Đăng bởi : Nguyễn Thái Sơn Ngày đăng : 04/04/2018 Lượt xem : 326
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết