Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
8:07 SA | 22/12/2017
10:59 SA | 05/12/2017
12:46 CH | 07/11/2017
12:44 CH | 07/11/2017
10:16 SA | 03/11/2017

 Để đảm bảo nội dung và đồng thuận triển khai các hoạt động Chào mừng 105 năm thành lập tỉnh Kon Tum và 10 năm khánh thành cột mốc biến giới, khánh thành cặp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. Sở VH,TT&DL đề nghị các cơ quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp góp ý cho dự thảo: Tải dự thảo Kế hoạch lần 1

1:09 CH | 20/10/2017
3:19 CH | 11/10/2017

   Nhằm phát huy truyền thống, văn hóa về Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tương thân, tương ái, chia sẻ những khó khăn của đồng bào dân tộc thiêu số trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn bó trong cộng đồng dân cư, với kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đón Tết hàng năm; nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; ngân sách huyện, xã; nguồn vận động các hộ dân sống trên địa bàn, Hướng dẫn số 03 – HD/BDVTU, ngày 23/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, nêu rõ:

3:46 CH | 29/09/2017
2:18 CH | 26/09/2017

 Thực hiện Công văn số 2436/UBND-KT ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương rà soát, tham mưu các nội dung trình kỳ hợp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị cán bộ và Nhân dân tham gia góp ý về dự thảo Nghị quyết về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền đặt, đổi tên của HĐND tỉnh. Mời tải dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thuyết trình kèm theo

2:03 CH | 26/09/2017

Thực hiện Công văn số 2418/UBND-KGVX ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL kính mời các cơ quan, UBND các huyện, thành phố cho ý kiến về Kế hoạch Duy trì bền vững kết quả Dự án BMGF-VN tại hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Mời tải Dự thảo Kế hoạch Duy trì bền vững Dự án BMGF-VN 

Trang 3 trong 16Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết