Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
4:30 CH | 17/05/2015

 Thực hiện Công văn số 1513-CV/BTGTU ngày 07/4/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo: Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nội dung tuyên truyền trên xe loa lưu động do đơn vị Trung tâm Văn hóa tỉnh cấp theo nội dung đã được duyệt

8:21 SA | 04/05/2015
4:11 CH | 11/07/2014

 Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2149/BVHTTDL-KHTC ngày 01/7/2014 về Hướng dẫn xây đựng Kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước của sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục- thể thao và du lịch năm 2015. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Trang 15 trong 15Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết