Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
1:49 CH | 11/12/2015

 Thực hiện Công văn số 207/SNV0TCBM&TCPCP ngày 17/11/2015 của Sở Nội vụ, Sở VH,TT&DL đã có Công văn số 1858/SVHTTDL-TCCB ngày 10/12/2015 về việc lấy ý kiến tham gia Góp ý kiến dự thảo Đề án Kiện toàn, xắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đề án Dự thảo lần 2

THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU RA QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 – 06/01/2016)
4:03 CH | 21/09/2015

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 đến 6-1-2016).

6:19 CH | 25/08/2015

Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch vào ngày 04/10/2015 tại Trung tâm Đào tạo nghề Du lịch, trường Đại học Yersin, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Chi tiết tại Thông báo số 9909/XHNV-ĐT ngày 13/8/2015

Về lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, CCVC, NLĐ đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
6:10 CH | 25/08/2015

 Thực hiện Công văn số 1742/UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến tham gia góp ý. Kết quả lấy ý kiến gửi về cho Sở trước ngày 02/9/2015 File báo cáo gửi phapchekt@gmail.com).

1:58 CH | 16/07/2015

 Ngày 13 tháng 7 năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thông báo số 1317/TB-BTC ngày 7/7/2015 của Ban chỉ đạo công tác Gia Đình tỉnh Đồng Nai về tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động về đề tài “Phụ nữ Đồng Nai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thể lệ cuộc thi download tại đây

10:01 SA | 16/06/2015
 Nhằm tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch hành động về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam, Sở VH,TT&DL đã có Công văn 878/SVHTTDL-NVDL ngày 15/6/2015. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh. Văn bản góp ý gửi về Sở VH,TT&DL trước ngày 19/6/2015, đồng thời gửi vào địa chỉ sovhttdl-kontum@chinhphu.vn
Trân trọng cảm ơn!

 

3:29 CH | 10/06/2015

Để đảm bảo nội dung tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ và Chương trình số 76-CTr/TU ngày 17/10/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bảng phụ lục kèm theo.

11:35 SA | 08/06/2015

 Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, Sở VH,TTDL Kon Tum ban hànhKế hoạch số 617 /KH-SVHTTDL ngày 05/5/2015 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015);

10:42 SA | 05/06/2015

 Nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua các thời kỳ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị góp ý vào Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4:43 CH | 17/05/2015

 Ngày 12 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đầu tư, liên kết và quảng bá phát triển du lịch Kon Tum đến năm 2020. Với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 đón 330 ngàn lượt khách du lịch; Thu nhập du lịch đạt 723 tỷ đồng.

Nội dung Đề án

Trang 15 trong 16Đầu tiên    Trước   7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết