Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
8:21 SA | 04/05/2015
4:11 CH | 11/07/2014

 Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 2149/BVHTTDL-KHTC ngày 01/7/2014 về Hướng dẫn xây đựng Kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước của sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục- thể thao và du lịch năm 2015. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Trang 15 trong 15Đầu tiên    Trước   6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết