Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
THÔNG BÁO

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Hướng dẫn tổ chức NGÀY HỘI BÁNH CHƯNG XANH

   Nhằm phát huy truyền thống, văn hóa về Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tương thân, tương ái, chia sẻ những khó khăn của đồng bào dân tộc thiêu số trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn bó trong cộng đồng dân cư, với kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đón Tết hàng năm; nguồn đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; ngân sách huyện, xã; nguồn vận động các hộ dân sống trên địa bàn, Hướng dẫn số 03 – HD/BDVTU, ngày 23/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, nêu rõ:

Phần lễ:

   - Sau phần nghi thức, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội của thôn, làng, tổ dân phố (gọi chung là thôn) và xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trong năm, nhiệm vụ trọng tâm năm tới; phổ biến chủ trương, chính sách của cẩp trên về tổ chức vui Xuân, đón Tết....

   - Biểu dương một số tập thể, cá nhân hộ gia đình tiêu biểu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; những hộ tích cực vươn lên thoát nghèo, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư...

Phần hội:

   - Tổ chức cho các hộ dân trong thôn thi gói, nấu bánh chưng hoặc bánh tét (ở những nơi có điều kiện có thể kết hợp gói nấu các loại bánh cổ truyền theo phong tục của người dân tộc thiểu số).

   - Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, đốt lửa trại giữa các hộ trong thôn với các lực lượng của xã, huyện, tỉnh với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước.

   - Tặng bánh chưng, bánh tét; tặng quà các tập thể, cá nhân hộ gia đình tiêu biểu trong năm (nếu có).

   Các điểm cần chú ý trong triển khai thực hiện: Cần xây dựng chương trình cụ thể để điều hành, phần lễ nên ngắn gọn, không quá 30 phút; không được mua bánh (bánh chưng, bánh tét) về cấp, mà phải tổ chức hướng dẫn các hộ tự gói, tự nấu bánh. Trường hợp nấu bánh không kịp tặng đồng loạt trong buổi lễ thì tổ chức trao tượng trưng cho một số hộ, các hộ gia đình còn lại tặng sau khi kết thúc ngày hội. Các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, ban chỉ huy quân sự, công an huyện, thành phố thực hiện tổ chức ngày hội này./.

                                                                                                     Nguyên Kon

Đăng bởi : Nguyễn Thái Sơn Ngày đăng : 11/10/2017 Lượt xem : 264
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết