Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Thông Báo
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
THÔNG BÁO

Kính mời Góp ý dự thảo Nghị quyết về Tiêu chí xác định đường, phố, công trình công cộng để đặt tên

 Thực hiện Công văn số 2436/UBND-KT ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương rà soát, tham mưu các nội dung trình kỳ hợp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị cán bộ và Nhân dân tham gia góp ý về dự thảo Nghị quyết về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền đặt, đổi tên của HĐND tỉnh. Mời tải dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thuyết trình kèm theo

Đăng bởi : Trần Lâm Ngày đăng : 26/09/2017 Lượt xem : 193
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết