Bạn đang ở :   Thông tin & Sự kiện > Du Lịch
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
DU LỊCH

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Những hoạt động thiết thực, khởi sắc

           Sáu tháng đầu năm 2016, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển ngành đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, tuyên truyền cổ động diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh tạo không khi vui vẻ, phấn khởi trong Nhân dân, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

                                                      Trần Văn Phát

Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2016, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển ngành đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, tuyên truyền cổ động diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh tạo không khi vui vẻ, phấn khởi trong Nhân dân, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa, gia đình: Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật đã được tổ chức hết sức sinh động, hiệu quả theo đúng chỉ đạo, đính hướng của các cấp ngành, có sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương; đặc biệt là trong dịp tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; liên hoan Nghệ thuật dân gian Tây nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 đã tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng cho du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là các chương trình: Lễ hội đường phố, trưng bày triển lãm văn hóa Tây nguyên, liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian, liên hoan văn hóa ẩm thực Kon Tum… Thành công của Liên hoan là động lực mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa và tiềm năng thế mạnh về du lịch Tây Nguyên nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thắt chặt khối đại đoàn kết, thống nhất của các dân tộc trong khu vực. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cũng được chú trọng quan tâm; trong đó tập trung lập hồ sơ khoa học trình các cấp ngành công nhận Di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô – Tân Cảnh là Di tích cấp quốc gia đặc biệt; đưa các đoàn nghệ nhân của tỉnh tham gia giới thiệu về văn hóa, con người Kon Tum trong các sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; tham mưu triển khai tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Kon Tum - Hội nghị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đồng chủ trì tổ chức; tổ chức thành công Hội thi Câu lạc bộ xây dựng Gia đình hạnh phúc tỉnh Kon Tum lần thứ I - năm 2016 nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”; trên địa bàn tỉnh…

Trên lĩnh vực thể dục thể thao: Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; trong đó chú trọng phong trào thể dục thể thao quần chúng, quan tâm, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao; triển khai chương trình phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về du lịch: Tăng cường quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực kinh doanh, lữ hành và quản lý chất lượng dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, hợp tác, kết nối phát triển du lịch với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; kêu gọi, thu hút đầu tư vào khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen, điểm du lịch ngã ba Đông Dương.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu sớm hoàn thành chương trình công tác năm 2016; tăng cường công tác quản lý văn hóa, thể thao, du lịch; nâng cao chất lượng, nội dung công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hoạt động của ngành./.                    

                                                                              TVP

(Nguồn: Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 93-2016)

Đăng bởi : Như Khánh Ngày đăng : 01/09/2016 Lượt xem : 384
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết