Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
2:21 CH | 12/04/2018

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

2:18 CH | 12/04/2018

Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tải văn bản

2:15 CH | 12/04/2018

QĐ ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum

Tải văn bản

2:13 CH | 12/04/2018

V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản

9:21 SA | 10/11/2016

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

9:18 SA | 10/11/2016

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết