Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
9:21 SA | 10/11/2016

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

9:18 SA | 10/11/2016

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết