Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
2:21 CH | 12/04/2018

Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

2:18 CH | 12/04/2018

Quyết định Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tải văn bản

2:15 CH | 12/04/2018

QĐ ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon tum

Tải văn bản

2:13 CH | 12/04/2018

V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản

9:21 SA | 10/11/2016

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Trung tâm thể dục thể thao và các công trình phụ trợ

Tải văn bản

9:18 SA | 10/11/2016

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết ( tỉ lệ 1/500 ) Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tải văn bản


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết