Giải Vô địch Karate Miền Trung, Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023 tổ chức tại tỉnh Kon Tum.
11-4-2023
Từ ngày 14/04 đến 18/04/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum phối hợp với Tổng Cục Thể dục Thể thao tổ chức Giải Vô địch Karate Miền Trung, Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023. Lễ Khai mạc dược tổ chức vào lúc 7h45 ngày 14/04/2023 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum.
Giải Vô địch Karate Miền Trung, Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023 tổ chức tại tỉnh Kon Tum.
CT
Hoạt động được tổ chức nhằm Phát triển phong trào tập luyện môn Karate tại các tỉnh, thành Miền Trung, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên được tham gia thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý vững vàng cho các vận động viên. Kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý trong công tác huấn luyện và tổ chức thi đấu môn Karate.


 
Trong dịp này, từ ngày 11/04 đến ngày 12/04, tại tỉnh Kon Tum cũng diễn ra cuộc thi đai đẳng quốc gia môn Karate năm 2023 .

- Kế hoạch tổ chức Giải: /Uploads/files/Ke%20hoach%20%c4%91%c4%83ng%20cai%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20gi%e1%ba%a3i%20V%c3%b4%20%c4%91%e1%bb%8bch%20Karate%20Mi%e1%bb%81n%20Trung%2c%20T%c3%a2y%20Nguy%c3%aan%20l%e1%ba%a7n%20th%e1%bb%a9%20IX%20n%c4%83m%202023%20t%e1%ba%a1i%20Kon%20Tum.pdf

- Điều lệ tổ chức Giải: /Uploads/files/%c4%90i%e1%bb%81u%20l%e1%bb%87%20gi%e1%ba%a3i%20V%c3%b4%20%c4%91%e1%bb%8bch%20c%c3%a1c%20c%c3%a2u%20l%e1%ba%a1c%20b%e1%bb%99%20Karate%20qu%e1%bb%91c%20gia%20l%e1%ba%a7n%20th%e1%bb%a9%20XXIII%20n%c4%83m%202023.pdf

- Thông báo cuộc thi thăng đẳng: /Uploads/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20v%e1%bb%81%20vi%e1%bb%87c%20t%e1%bb%95%20ch%e1%bb%a9c%20thi%20th%c4%83ng%20%c4%91%e1%ba%b3ng%20qu%e1%bb%91c%20gia%20m%c3%b4n%20karate%20n%c4%83m%202023.pdf
TBT  
Số lượt xem:80