Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > XDNSVHGĐ
    Đăng Nhập
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
XDNSVHGĐ

Hưởng ứng Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) của Liên hợp quốc

       Hưởng ứng Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) của Liên hợp quốc, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục đến mọi người dân, xây dựng những mô hình gia đình, cộng đồng không có bạo lực gia đình; bảo đảm nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế bền vững….

 Bạo lực gia đình là một vấn đề xã hội nghiêm trọng xảy ra ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Gia đình lẽ ra phải là nơi đầy tình thương yêu, sự thoải mái, an toàn, nhưng đối với rất một số người gia đình lại phát sinh sự hãi, đau đớn, khổ sở và nhục nhã. Người phụ nữ có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực ngay trong chính gia đình mình hơn là ở một nơi khác. Nguyên nhân của tình trạng bạo lực đối với phụ nữ chính là do sự thiếu tôn trọng lẫn nhau và nhận thức kém về bình đẳng giới. Trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng được khung pháp lý về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tương đối hoàn chỉnh, tiến bộ so với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn thấp vi bạo lực gia đình vẫn được giấu kín đằng sau cánh cửa mỗi gia đình.

          Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi nhận thức, chống hành vi bạo lực gia đình trong mỗi nhà dân, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người thực hiện tốt pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình.

             Chúng ta đang huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng vào cuộc, góp phần loại bỏ bạo lực gia đình một cách hữu hiệu. Trong thời gian tới, Kon Tum đã và đang đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống bạo lực gia đình, vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong thực hiện các điều khoản của Công ước quốc tế về bảo vệ con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ am gái, từ đó, thiết lập mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình sâu rộng trên địa bàn.

      Nhằm góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, người già và trẻ em; phối hợp với các cơ quan chức năng, các hội đoàn thể góp phần phòng, chống bạo lực gia đình trong cộng đồng. Các tổ chức đoàn thể thông qua hoạt động của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững  đề vận động, hướng dẫn, giải thích về pháp luật cho những người có xu hướng bạo lực gia đình hiểu và tuân thủ theo pháp luật; xử lý nghiêm những trường hợp bạo hành trong gia đình, để từ đó góp phần loại bỏ bạo lực gia đình. với nhiều khẩu hiệu, băng rôn có nội dung phòng, chống bạo lực gia đình như: "Hãy nói không với bạo lực gia đình","Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo", "Hạnh phúc sẽ toả sáng trong gia đình không có bạo lực".

Phòng XDNSVH&GĐ tổng hợp

Đăng bởi : Trần Lâm Ngày đăng : 11/12/2014 Lượt xem : 436
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết