Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > XDNSVHGĐ
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
4:14 CH | 23/05/2018
8:08 SA | 26/04/2018
10:39 SA | 26/03/2018

 

10:44 SA | 19/04/2017
2:02 CH | 17/11/2016

 

10:33 SA | 05/07/2016

Ngày 04/7/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh có Công văn số 611/SVHTTDL-XDNSVHGĐ về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

4:23 CH | 11/12/2014

 

4:22 CH | 11/12/2014

       Hưởng ứng Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) của Liên hợp quốc, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục đến mọi người dân, xây dựng những mô hình gia đình, cộng đồng không có bạo lực gia đình; bảo đảm nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế bền vững….


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết