Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Văn phòng
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
BoVHTTDL
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
71.668
10:11 SA | 17/05/2018
4:40 CH | 30/08/2016

 Nhằm thống nhất việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; Căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ VHTTDL để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện

Tải văn bản 

 

9:58 SA | 26/11/2015

 

2:33 CH | 06/05/2015

 Nhằm thống nhất công tác văn thư, lưu trữ trong ngành, ngày 24/4/2015, Giám đốc Sở VHTTDL ban hành Quyết định số 136/QĐ-SVHTTDL về ban hành Quy chế công tác Văn thư lưu trữ

Tải Quy chế kèm theo Quyết định 136/QĐ-SVHTTDL

12:48 CH | 20/11/2014
4:11 CH | 04/10/2013

 

4:46 CH | 21/06/2013
4:44 CH | 21/06/2013

 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
VBPL_KonTum
Website liên Kết